Burada Gelecek Var Refahlı Şehirler Güvenli Yarınlar
2024 Yılı: Türkiye’nin Ekonomik Felaketi ve Hükümetin Başarısızlığı

2024 Yılı: Türkiye’nin Ekonomik Felaketi ve Hükümetin Başarısızlığı

49 Kişi okudu

2024 Yılı: Türkiye’nin Ekonomik Felaketi ve Hükümetin Başarısızlığı

2024 yılı, Türkiye için tam anlamıyla bir ekonomik felaket yılı olarak kayıtlara geçiyor.

 

Ömer URGUN

Ömer URGUN

 

2024 yılı, Türkiye için tam anlamıyla bir ekonomik felaket yılı olarak kayıtlara geçiyor. Hükümetin beceriksiz ekonomi yönetimi ve göz boyama politikaları, ülkeyi ekonomik uçurumun kenarına getirdi. Bu yazıda, Türkiye’nin ekonomik çöküşünün ardındaki gerçek nedenleri ve hükümetin bu durumu nasıl göz ardı ettiğini ele alacağız.

Enflasyon ve Yoksullaşma: Hükümetin Büyük İhaneti

Türkiye’de enflasyon, 2024 yılında %80 gibi inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Hükümet ise enflasyonla mücadele etmek yerine, sahte düşmanlar yaratarak kendi hatalarını örtmeye çalışıyor. Halkın alım gücü yerle bir olmuş durumda. Temel ihtiyaç maddelerine bile erişim zorlaşmışken, hükümet yetkilileri her şeyin yolunda olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Bu, halkın zekasıyla alay etmektir. Gıda, kira ve enerji fiyatları astronomik seviyelere ulaşırken, vatandaşlar temel yaşam standartlarını bile karşılayamaz hale geldi.

Türk Lirası’nın Çöküşü: Hükümetin İhmalkarlığı

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi, hükümetin ekonomik politikalarının iflas ettiğinin en açık göstergesi. Döviz kurları karşısında hızla eriyen Türk Lirası, ithalat maliyetlerini artırıyor ve bu da doğrudan tüketici fiyatlarına yansıyor. Hükümet ise bu duruma karşı tamamen kayıtsız. Ekonomiyi canlandıracak, TL’yi güçlendirecek politikalar yerine, günü kurtarmaya yönelik adımlar atılıyor. Bu ihmalkarlık, Türkiye’yi her geçen gün daha da fakirleştiriyor.

İşsizlik ve Beyin Göçü: Bir Neslin Kaybı

İşsizlik oranları korkunç seviyelere ulaşmış durumda. Özellikle genç işsizlik oranı %30’u aşmış durumda. Üniversite mezunları iş bulamıyor, gençler gelecek umudunu yitiriyor. Eğitimli ve yetenekli gençler, çareyi yurt dışında arıyor. Beyin göçü, Türkiye’nin geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hükümetin ise bu duruma kayıtsız kalması, ülkenin uzun vadeli kalkınma potansiyelini yok ediyor. Gençlerin ülkeden ayrılması, Türkiye’nin geleceğini karartıyor.

Emekliler: Unutulmuş Nesil

Ekonomik çöküşten en çok etkilenen kesimlerden biri de emekliler. Yıllarca çalışarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan bu insanlar, bugün açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor. Emekli maaşları enflasyon karşısında eridi. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan emekliler, adeta unutulmuş bir nesil haline geldi. Hükümetin emeklilerin sorunlarına kayıtsız kalması, insanlık dışı bir tutumdur. Bu insanlar, hayatlarının bu döneminde sefalet içinde yaşamayı hak etmiyor.

Yolsuzluk ve İsraf: Hükümetin Kirli Yüzü

Ekonominin kötü gidişatının ardındaki bir diğer büyük neden ise yolsuzluk ve israf. Kamu kaynakları, yandaşlara peşkeş çekilirken, halkın vergileri israf ediliyor. Şeffaflıktan uzak, keyfi harcamalarla kamu bütçesi delik deşik edildi. Liyakatsiz atamalar ve siyasi rant uğruna yapılan harcamalar, ekonomiyi çökertti. Hükümetin bu kirli yüzü, Türkiye’nin ekonomik krizinin ana nedenlerinden biridir.

Hukukun Üstünlüğü ve Bağımsız Kurumlar: Yok Sayılan Değerler

Hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığı, bağımsız kurumların zayıflatıldığı bir ortamda, ekonomik istikrar beklemek hayalden öteye geçemez. Hükümet, bağımsız yargı ve demokratik kurumların altını oyarak, ekonomik krizin derinleşmesine neden oldu. Ekonomik güvenin olmadığı bir ülkede, yatırımcıları çekmek imkansız hale gelir. Hükümetin otoriter eğilimleri, ülkeyi bir uçurumun kenarına getirdi.

Sonuç olarak, 2024 yılı Türkiye için ekonomik anlamda bir felaket yılı olarak tarihe geçiyor. Hükümetin yetersiz ve beceriksiz politikaları, halkı yoksulluğa, işsizliğe ve umutsuzluğa sürükledi. Emekliler sefalet içinde, gençler geleceklerini yurt dışında ararken, hükümet sahte düşmanlar yaratarak kendi hatalarını örtmeye çalışıyor. Türkiye’nin bu karanlık dönemden çıkabilmesi için köklü reformlara, şeffaflığa ve adil yönetime ihtiyacı var. Aksi takdirde, bu felaketin bedelini hep birlikte ödemeye devam edeceğiz.

https://umraniyemanset.com/2024-yili-turkiyenin-ekonomik-felaketi-ve-hukumetin-basarisizligi/© Copyright 2024 Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Koordinatörü